Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Suab Hmong Broadcasting, The communication sources for Hmong worldwide

LOS KUV PUAG KOJ


Kuv me niam tsev zoo blooj hlub tus mi neeg kuv tshua-tshua
Wb txoj kev hlub tiam no yuav luv yam mi nthwvcua
Kuv coglus ruaj khov tsis pub koj poob nrog lub mi kua muag
Yuav cia koj pw rawv hauv kuv xubntiag tsis pub koj quajntsuag


Txawm koj yog ntxhais ntsuag los koj twb muaj kuv nyob ntawm koj ibsab
Kuv yeej yuav hlub koj tsis pub koj lawv kuv qab
Wb txoj kev hlub yuav tsim kom tau luagntxhi
Kuv yuav tsis pub kom koj lub mi kua muag los ntws si

Txawm luag hais tias "koj tsis zoo" los
Kuv saib koj twb zoo rau kuv tshajplaws li os
Koj tsis txhob quaj quaj lawm nawb kuv me darling hlubtshua
Nco ntsoov tias ciajtuag koj yog kuv mi ntximtshua

Kuv tsis K K tsuav kuv tau nrog koj nyob ua ibke
Tau koj los nyob hauv kuv lub mi tse
Los kuv puag koj pw hauv kuv lub mi xubntiag
Tag ib txhia ib txhis yuav tsis sib nrug kiag

Txawm lub ntiajteb no yuav tsaus, lub ntuj yuav kaj
Nco ntsoov hais tias kuv yeej hlub koj heev tshaj
Txawm dej yuav nyab ntiaj teb yuav nphau
Los wb yuav sib cawm kom wb ciajsia tau

Tig los nrog kuv mloog zaj nkauj ntawm no
Qi muag pw hauv kuv lub xubntiag kom sov so
Kuv muab ob sab tes los khawm zuaj tsis pub koj no
I love you mog Nkaujhuabcua kuv mi bloojhlub tus kuv nco-nco

 

 Nraugtshua 4.21.09

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version