Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Suab Hmong Broadcasting, The communication sources for Hmong worldwide

Tus Hlub Aws

Chim no koj puas tau pws os tus hlub aws...Kuv lam tuaj seev dua xwb ...koj puas paub hais tias kuv pws ib leeg tsis tsaug zog li ...kuv lub siab nyob quaj dhi rau koj khosiabkhuav...
Xav ntsoov hauv dua siab tias koj puas yuav nco kuv li kuv nco koj thiab...zoo li kuv yog tus ua nco koj txhua txhua hnub txhua hmo xwb os tus hlub... kuv xav nrog koj nyob...pws rau koj lub xub ntiag li yam tag ...Xav hais tias tso pws koj lub xub ntiag no ntshai kuv yuav kaj siab...tsis nco qab nyuaj siab ib yam dabtsi li...thiab tsis nco qab poob kaumuag li tamsi no...sau ntawv li no rau koj los lub kuamuag los tsis paub tseg...

 Ua cas es koj yuav siab dub ua luaj li no es  tau tseg kev lwj siab rau kuv ib leeg khawscia  ...yuav ntev npau li cas es kuv thiaj li hnov qab tau koj lub ntsej muag luagntxi... pes tsaug hli pes tsaug xyoo es kuv mam li tsis hu koj lub npe hauv kuv txoj kev npau suav lawm ...txoj kev nco koj yuav mus txog hnub twg es mam li ploj mus nrog huab nrog cuav...pws los nco koj ua luaj li no...kuv tsis zoo ua neeg nyob li lawm os tushlub as...xav tuag los tuag tsis tau xav tias tuag lawm yuav tsis ntsib koj ...kuv yeej paub hais tias koj yuav tsis hlub kuv li lawm tiamsi ua cas kuv pheem nyob ib leeg li no saib ntsoov txhua txoj kev saib puas pom koj los...kuv yeej tso tsis tau koj cia...koj lub npe yeej sau tseg rau kuv lub siab yuav tsis paub ploj ib sim neej...thiab kuv tsis thov muab kuv lub siab no rau leej twg vim nws tseem muaj koj lub npe kos rau es yuav ploj tsis tau thiab qhib tsis tau rau leej twg ntxim lawm nas tus hlub as...

Xav tias ntuj cas yuav siab phem ua luaj rau kuv es tseem cia kuv ntsib koj .. kuv ua txhaum yam twg lub neej yam tag los es kuv thiaj li tau txoj kev lwj siab no es plam koj li no ... yog txos paub ces tsis txhob hlub  koj es thiaj li tsis muaj koj los ua rau kuv nco koj ua hnub ua hmo...Thaum ntsib koj yeej tsis paub tias koj yuav ua li no rau kuv cas lub ntuj yuav tso daim ntawv phem li no rau kuv los ua lub neej ntsuag ciaj...yam li tsis muaj leej twg hlub kuv li...muaj mob muaj nkees los saws tsis tau los tsis muaj leej twg muab ib qhov dej los tshuaj rau kuv es pab kuv kom kuv zoo..hais rau koj tias kuv hniaj hnub no tsis muaj lub zog li lawm lub ncauj lam hais lus zoo thiab luagntxhi rau sawdaws thiab hais tias kuv tseem noj qab nyob zoo tiamsi lawv tsis pom kuv lub siab hais kuv nyob tsaus ntuj nti npaum li cas thaum kuv los txog tsev es tsis pom koj nyob ntawm no tos kuv li thaum i...

Txim thaum koj mus lawm kuv lub siab puas tag li ... thaum tso txog lub caij pws kuv tuav teeb nyob tsaus ntuj nti... kuv tsis tau hluag pws thiab tig ib hmo tsis tau zoo dab ntu li...kuv hniaj hmo thov lub ntuj os tus hlub tias kom lub ntuj tso koj los rau kuv qhov npau suav los sob kuv lub kuamuag thaum ua ntej kuv yuav pws... 

 Cia kuv yog tus mob siab lwj siab xwb os mog es thov kom tus hlub pws zoo thiab nyob kaj siab tsis muaj mob muaj nkees es saib koj tus kheej kom zoo zoo nawb vim kuv tsis nyob ntawd koj lawm los saib koj thiab hlub koj li yam tag los li txoj kev ntshaws...noj mob thiab es koj thiaj li muaj zog khwv rau koj noj koj haus vim kuv tsis nyob ze koj es pab khwv nrog koj...khuav xim lub neej npaum li cas los koj yuav tsis khauvv xim nrog kuv ces...thaum nrog koj kuv yeej tsis pub koj nsthaw ib yam dabtsi li koj tham txog xwb kuv yeej ua tas nrog rau koj tsis tos koj thov kuv li...kuv txoj kev siab zoo cas yuav taus txoj kev phem...thov kom koj nrhiav tau tus zoo tshaj kuv es saib nws puas yuav ua tau txhua yam rau koj li kuv ua...vim tias kuv muab txhua yam ua txhua yam rau koj tag lawm es koj thiaj tsis paub ntshaws kuv lawm os tus hlub....

kuv nco nco koj...kuv hlub hlub koj os....

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version