Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Suab Hmong Broadcasting, The communication sources for Hmong worldwide

Chia (Txiab) Moua, a wife of General Vang Pao passed away

Chia (Txiab) Moua, a wife of General Vang Pao passed away on August 23, 2009.

Many Hmong and none-Hmong included cousins and relatives came from all over the states and other countries to pay last respect to her on August 29 and 30, 2009. 

Click here to watch exclusived coverage from Hmong Report @ 7 which is a news partnership with Suab Hmong from the Central Valley, California.

________________________________________________________________

Txiab Muas uas yog ib leeg poj niam ntawm nais phoos Vaj Pov tau tas sim neej rau lub 8 hli ntuj hnub tim 23 xyoo 2009 no lawm.  Nws lub cev muab coj los ua kev lig kev cai tiad rau lub 8 hli ntuj hnub tim 31 xyoo 2009 no lawm.

Muaj cov niam txiv kwv tij neej tsa coob kawg nkaus tuaj txhua txhia qhov chaws tuaj koom niam Txiab Muas lub ntees zaum kawg rau ob hnub so uas yog lub 8 hli ntuj hnub tim 29 thiab 30. 

Nyem ntawm no mus saib duab yees mus kev tshaj tawm los ntawm Xov xwm Hmoob @ 7 uas yog tshaj tawm hauv lub nroog Sacramento hauv xeev California tuaj.

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version