Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Cha Her and Sai Yang will be debut at Hmong Milwaukee New Year Dec 11 & 12, 2010

By Richard Wanglue.  Hmong stars, Cha Her and Sai Yang, Hmong actor and actress from Thailand, will be debut at the 2010-11 Hmong Milwaukee New Year Celebration on December 11 and 12, 2010 in Milwaukee, Wisconsin.

At the 2010-11 Hmong Minnesota New Year Celebration, Hundreds and hundreds of Hmong movie fans of all ages lined up to take photo and get their autograph from the stars.  You have your chance to take photo with them and get their autograph at the Hmong Milwaukee New Year Celebration.  This will be the final debut for
Sponsored Links

the stars to be seen on the Northern part of the United States.  The stars will be going down to California.  They will be unofficially debut at the Hmong International New Year Celebration in Fresno, California.

Note. Suab Hmong is not affiliated with Hmong Milwaukee New Year.  Suab Hmong promotes Hmong across all arenas.  This is one of them.

-------------

Txhaj Hawj, Hmoob tus tub ua yeeb yaj kiab, thiab Xaim Yaj, Hmoob tus ntxhais ua yeeb yaj kiab, yuav tuaj tshwm nyob rau ntawm Hmoob Milwaukee lub tsiab peb caug uas yuav muaj rau lub 12 hli hntuj ntuj hnub tim 11 thiab 12 xyoo 2010.

Kev tuaj tshwm nyob rau ntawm Hmoob Milwaukee lub tsiab peb caug zaum yog zaum kawg ntawm nkawd kev nyob rau sab qaum teb hauv teb chaws asmeskas.  Tom qab ntawm Hmoob Milwaukee lub tsiab peb caug, nkawd yuav nqis mus rau sab hnub poob qab teb, California, uas yog yuav mus koom Hmoob lub peb caug loj rau xyoo kawg.
Muaj cov niam txiv kwv tij neej tsa nrog rau cov phooj ywg coob heev tau ntsib thiab yees duab nrog rau nkawd nyob rau ntawm Hmoob Minnesota lub tsiab peb caug rau lub 11 hli ntuj hnub tim 26, 27, thiab 28, xyoo 2010.

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version