Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Nco Txog Lis Lwm, Hmoob Tub Tsav Dav Hlau

Lub koob tsheej muaj nyob rau lub nroog Oskosh hauv xeev Wisconsin rau lub 5 hli ntuj hnub tim 24 thiab 25 xyoo 2008 no tau muaj ua kev nco txog Hmoob cov tau tso lub ntiaj teb no tseg uas tau ua tej yam zoo pab rau haiv neeg Hmoob. Thawj tus Hmoob no yog muaj lub npe hu tias Lis Lwm. Lis Lwm yog ib tug tub tsav dav hlau tua rog tid thaiv nyob rau teb chaws los tsuas lub caij Nais Phoos Vaj Pov tseem tiv tsov rog. Lis Lwm yug xyoo 1935 nyob rau lub nroog Xias Khuam hauv teb chaws los tsuas. Nws los pib tsav dav hlau rau xyoo 1967 uas yog koom nrog Nais Phoos Vaj Pov tiv thaiv lub teb chaws los tsuas. Nws tau tsav dav hlau mus tua rog ntau tshaj li ntawm 5000 zaug. Nws tau tas sim neej rau lub 7 hli ntuj hnub tim 12 xyoo 1969. Lis Lwm yog ib tug tub Hmoob tsav dav hlau tua rog zoo heev. Nws lub npe nrov mus thoob plaws haiv neeg Hmoob nyob rau teb chaws los tsuas thiab muaj tawm nyob rau tej cov phaum ntawv.

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version