Suab Hmong News

Switch to desktop Register Login

Articles

Ling Lee, Hmong Female Singer from China, will be LIVE on Suab Hmong Radio on 4/17/2011

By Richard Wanglue.  Ling Lee, Hmong Female Singer from China, will be LIVE on Suab Hmong Radio on April 17, 2011 at 8:00 PM United States Central Chicago time.  This will be Ling Lee debutes on the Suab Hmong Radio LIVE TalkShow.

Click here to tune in on the Suab Hmong Radio TalkShow with Ling Lee on 4/17/2011.

To participate on the Suab Hmong Radio LIVE TalkShow, dail 347-855-8091 and press 1 and wait for us to let you on the air.
Sponsored Links------
Leem Lis, yog Hmoob ib tus ntxhais hu yas suab nyob suav teb tuaj, yuav tuaj koom kev sib tham nyob rau hauv Suab Hmoob Xov Tooj cua rau lub 4 hli ntuj hnub tim 17 xyoo 2011 rau thaum 8 teev tsaus uas yog lub sij hawm rau nruab nrab rau sab hnub tuaj hauv teb chaws asmiskas.

Nyem nod mus koom mloog tau kev tham nrog rau Lees Lis rau lub 4/17/2011.

Yog koj xav koom nrog kev sib tham, hu tau tus xov tooj 347-855-8091 tom qab thaum txais lawm ntau tus 1 ces tos peb tso koj nrog peb sib tham tau.

© 2000 - 2017 Suab Hmong International Broadcasting Communications. All rights reserved.

Top Desktop version